CID Agenda 2040: kansen voor nieuw Den Haag

De komende jaren geeft de gemeente Den Haag een flinke impuls aan de ontwikkeling van het Central Innovation District (CID). Het CID is het gebied tussen en rondom de drie stations CS, HS en Laan van NOI.

In het district staat het creëren van economische groei en vernieuwing centraal, zodat een aantrekkelijk, economisch hart ontstaat om te werken, wonen en recreëren. Hiervoor is de CID Agenda 2040 uitgebracht. De agenda schetst de ambities en richtingen voor een CID waar heel Den Haag van kan profiteren. Met volop kansen voor ondernemerschap, talent en duurzame werkgelegenheid voor toekomstige generaties.

De gemeente zet de komende jaren in op de ontwikkeling van het Central Innovation District. Eerder presenteerde de gemeente plannen voor het verdichten, vergroenen en verduurzamen rondom de drie stations in het district. Hiervoor wordt 30 miljoen euro extra geïnvesteerd. De CID Agenda 2040 beschrijft de brede ambitie voor het gebied en zet inspanningen in gang op het gebied van bijvoorbeeld digitale infrastructuur, cultuur, vernieuwende buitenruimte, kennisontwikkeling en experiment en internationale verbindingen.

Veel mensen en organisaties hebben een bijdrage geleverd aan de CID Agenda 2040. De agenda benoemt en beschrijft zeven richtingen voor de lange termijn. Daarnaast worden er acht focusprojecten voor de periode 2019-2021 weergegeven. In het bijbehorende CID Magazine vertellen mensen die nu al wonen, werken en ondernemen in het CID hoe en waarom zij dat doen.

Wethouder Saskia Bruines (Onderwijs, Kenniseconomie en Internationaal): “De stad groeit. Dat maakt dat niet alleen woningen nodig zijn, maar ook voldoende werkgelegenheid en allerlei faciliteiten die een grote stad moet bieden. Op een manier die past bij deze tijd: slim, duurzaam en innovatief. Juist dit deel van de stad is daar zeer geschikt voor. Een dynamisch en levendig gebied met universiteiten en bedrijven. Met inwoners, studenten, zakenlieden en toeristen."

Wethouder Boudewijn Revis (Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen): “De groei van de stad is een kans en in het CID gaan we die kans benutten. Daardoor kunnen we de rest van de stad ook grotendeels met rust laten. De gebieden rond de stations worden straks bruisende gebieden waar wordt gewoond, gewerkt en geleefd. Daarmee pakken we de woningnood aan én geven we de economie een impuls.”

Bron: PropertyNL, 18-04-2019