Haagse Vastgoeddag 2018

31.10.2018


De woningprijzen in Den Haag zijn in de afgelopen vijf jaar met bijna de helft gestegen, in de buurgemeenten met ongeveer een derde. Inmiddels stijgen de prijzen daar harder dan in de stad. Den Haag bezit weinig grond. Waar moeten de 50.000 woningen die in de komende 20 jaar in de stad nodig zijn, gebouwd worden? Bieden de grote gebiedsontwikkelingen en -transformaties in de stad en in de regio voldoende soelaas? Hoe krijg je aansluiting met de bestaande stad? Binckhorst, Laakhavens & HS Kwartier, Beatrixkwartier, CS kwartier, Scheveningen, Plaspoelpolder. De kantorenleegstand is vooral op de toplocaties snel gedaald, mede als gevolg van veel transformaties naar woningen.

Toch laat de groei van de werkgelegenheid te wensen over. Door de matige groei van de overheid heeft Den Haag de laagste economische groei van de vier grote steden. Voor innovatie en meer werkgelegenheid moeten er meer kleine en middelgrote bedrijven in de Haagse regio komen, hoe krijg je dat voor elkaar? Tegelijkertijd is er ook behoefte aan nieuwe toplocaties rond het CS, volgens een rapport van de Stec Groep.

In 2021 gaat de nieuwe wet RO in. Den Haag heeft een pilot Omgevingsplan nieuwe stijl. Hoe gaan gemeente en marktpartijen om met de invulling van deze nieuwe wet? Hoe verdicht je de stad en de buurgemeenten op zo'n manier dat er blijvend aantrekkelijke leef-, werk- leer-, winkel- en recreatieomgevingen ontstaan? Hoe maak je centrum-wonen en -werken aantrekkelijk ten opzichte van alternatieve milieus in de regio? Hoe maak je de stad echt attractief - én inclusief? Hoe komt de samenwerking tussen gemeente en markt tot stand? De woningdichtheid in het centrum van Den Haag is nu nog relatief laag, maar over de hele stad gezien is de woningdichtheid de grootste van heel Nederland.

Antwoorden op deze en andere vragen krijgt u deze middag. U ontmoet bovendien informeel alle partijen van betekenis op de Haagse woningmarkt. Tijdens het congres wordt tevens een Award uitgereikt voor het beste gerealiseerde en toekomstige woningproject in Den Haag. Doelgroep: ontwikkelaars/bouwers, vastgoedbeleggers, vastgoedfinanciers, woningcorporaties, vastgoedfinanciers, ambtenaren, stedenbouwkundigen, architecten, makelaars, adviseurs.

Locatie
New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, 2595 DA Den Haag

Programma
12.00 Haagse Vastgoed-lunch
13.00 Inleiding door middagvoorzitter Erik Faber, Partner Fakton
13.10 Phlip Boswinkel, Partner Local, herontwikkelt oude kantoorgebouwen naar woningen of moderne kantoren en is mede-oprichter van Stadmakers. Hoe kijkt deze echte Haagse partij tegen de ontwikkeling van de stad aan? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Hoe maak je een verouderd gebied weer hoogwaardig qua voorzieningen, winkels, mobiliteit en duurzaamheid? Wat zijn nieuwe manieren van samenwerken, rollen en financiering? Hoe komt een initiatief als Stadmakers van de grond? Welke resultaten hebben de Stadmakers met Local tot nog toe behaald?
13.40 Toon Haverals, Directeur L.I.F.E., een Belgische ontwikkelaar, nieuw op de Nederlandse markt. Kocht onder meer het voormalige Stationspostkantoor bij Den Haag HS om tot woningen te herontwikkelen, gebouw The Globe en een ontwikkelplot aan de Waldorpstraat in Den Haag. Waarom komt een Belgische ontwikkelaar naar Nederland, en waarom uitgerekend naar Den Haag? Welke verwachtingen heeft L.I.F.E. over de stad?14.10 Hilde Blank, Directeur BVR Adviseursen AM Concepts Welke kansen biedt de verstedelijkingsopgave voor het moderniseren en herstructureren van bedrijventerreinen? Hoe zorgen we dat we een inclusieve stad maken waar plek is voor iedereen en mensen en functies niet de stad uit worden gedreven?
14.40 Pauze
15.10 Wiebe Brandsma, Directeur Samenleving en Economieprovincie Zuid-Holland. Wat doet de provincie aan het oplossen van deze vraagstukken? Hoe benut je de bestaande bebouwing in de regio beter voor de programmering van woningen, winkels, kantoren en bedrijvigheid? Hoe om te gaan met de verstedelijkingsopgave? Hoe zit de interactie tussen de stad Den Haag en de regio in elkaar?
15.40 Henk Harms, Directeur Ontwikkeling & Realisatie DSO gemeente Den Haag Hoe krijg je meer mkb-werkgelegenheid, innovatie en meer levendigheid in de stad? Hoe maak je de werkgelegenheid minder afhankelijk van de rijksoverheid, die slechts matig groeit? Sluit het vastgoed daarop aan? Wat is er nodig? Hoe om te gaan met de behoefte aan toplocaties rond het CS in Den Haag?
16.10 Prijsuitreikingbeste gerealiseerde vastgoedproject Den Haag in 2018
16.15 Samenvatting en afsluitingdoor middagvoorzitter Erik Faber
16.20 Haagse netwerkborrel

Aanmelden? Stuur een mail met daarin uw gegevens aan events@vastgoedjournaal.nl